Pedoman Passing Grade SMA/MA Negeri Tahun 2010 - 2012

BANDUNG, (PRLM).- Siap-siap mencari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) atau Madrasah Aliyah Negeri (MA N) di Kota Bandung. Berikut ini daftar nilai batas (passing grade) pada tahun 2010 hingga 2012 sebagai acuan untuk memperkirakan peluang masuk ke SMA Negeri atau Madrasah Aliyah Negeri. (A-88)***

No Nama Sekolah PG 2010 PG 2011 PG 2012
1 SMA Negeri 1 Bandung 35.30 37.05 37.35
2 SMA Negeri 2 Bandung 36.35 37.65 37.90
3 SMA Negeri 3 Bandung 37.45 38.50 39.10
4 SMA Negeri 4 Bandung 35.90 37.05 37.25
5 SMA Negeri 5 Bandung 36.95 38.20 38.90
6 SMA Negeri 6 Bandung 34.60 36.30 36.55
7 SMA Negeri 7 Bandung 34.40 36.10 36.60
8 SMA Negeri 8 Bandung 36.65 38.05 38.20
9 SMA Negeri 9 Bandung 35.00 36.30 36.85
10 SMA Negeri 10 Bandung 33.80 36.35 36.90
11 SMA Negeri 11 Bandung 35.25 36.75 37.15
12 SMA Negeri 12 Bandung 34.15 36.65 36.85
13 SMA Negeri 13 Bandung 33.75 35.35 36.05
14 SMA Negeri 14 Bandung 34.15 36.55 37.00
15 SMA Negeri 15 Bandung 33.55 35.20 36.15
16 SMA Negeri 16 Bandung 32.90 34.45 35.70
17 SMA Negeri 17 Bandung 33.60 34.60 35.60
18 SMA Negeri 18 Bandung 33.15 33.85 34.90
19 SMA Negeri 19 Bandung 33.15 34.95 36.00
20 SMA Negeri 20 Bandung 35.55 37.50 37.50
21 SMA Negeri 21 Bandung 32.85 34.35 35.25
22 SMA Negeri 22 Bandung 35.10 36.95 37.00
23 SMA Negeri 23 Bandung 33.50 35.95 36.70
24 SMA Negeri 24 Bandung 34.60 36.95 37.65
25 SMA Negeri 25 Bandung 33.60 35.40 36.00
26 SMA Negeri 26 Bandung 31.55 34.35 35.20
27 SMA Negeri 27 Bandung 31.25 33.20 34.40
28 MA Negeri 1 Bandung 31.35 31.55 33.25
29 MA Negeri 2 Bandung 29.35 30.20 32.30

Baca Juga

67 Bahasa Daerah Nyaris Punah

JAKARTA, (PR).- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat kamus bahasa daerah yang terancam punah. Saat ini, sebanyak 67 bahasa daerah yang terancam punah sedang direvitalisasi.