Pedoman Passing Grade SMP/MTs Negeri Tahun 2011 - 2012

BANDUNG, (PRLM).- Siap-siap mencari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) di Kota Bandung? Berikut ini daftar nilai batas (passing grade) pada tahun 2012, dan 2011 serta 2010 sebagai pedoman untuk memperkirakan peluang untuk masuk SMP Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri. (A-88)***

No Nama Sekolah PG 2010 PG 2011 PG 2012
1 SMP Negeri 1 Bandung 26.30 26.70 27.35
2 SMP Negeri 2 Bandung 27.90 27.10 28.20
3 SMP Negeri 3 Bandung 25.65 26.15 26.40
4 SMP Negeri 4 Bandung 25.80 25.75 26.15
5 SMP Negeri 5 Bandung 27.80 26.15 28.30
6 SMP Negeri 6 Bandung 23.60 23.05 23.85
7 SMP Negeri 7 Bandung 27.25 27.35 27.95
8 SMP Negeri 8 Bandung 26.55 26.60 27.25
9 SMP Negeri 9 Bandung 25.80 25.75 26.45
10 SMP Negeri 10 Bandung 24.70 25.30 25.40
11 SMP Negeri 11 Bandung 25.35 25.95 26.20
12 SMP Negeri 12 Bandung 25.55 25.25 25.75
13 SMP Negeri 13 Bandung 26.55 27.00 27.40
14 SMP Negeri 14 Bandung 26.75 27.00 27.45
15 SMP Negeri 15 Bandung 24.90 24.80 25.95
16 SMP Negeri 16 Bandung 25.70 25.90 25.90
17 SMP Negeri 17 Bandung 26.05 26.20 26.40
18 SMP Negeri 18 Bandung 25.35 25.75 26.45
19 SMP Negeri 19 Bandung 24.30 23.65 24.35
20 SMP Negeri 20 Bandung 24.75 24.50 25.05
21 SMP Negeri 21 Bandung 22.80 23.25 22.95
22 SMP Negeri 22 Bandung 24.85 25.30 26.00
23 SMP Negeri 23 Bandung 22.90 23.25 23.45
24 SMP Negeri 24 Bandung 22.25 22.60 22.60
25 SMP Negeri 25 Bandung 24.55 25.10 25.35
26 SMP Negeri 26 Bandung 24.25 24.60 24.95
27 SMP Negeri 27 Bandung 25.35 25.30 25.95
28 SMP Negeri 28 Bandung 26.05 26.40 27.60
29 SMP Negeri 29 Bandung 23.05 23.10 23.40
30 SMP Negeri 30 Bandung 25.75 26.65 26.50
31 SMP Negeri 31 Bandung 24.95 25.30 25.55
32 SMP Negeri 32 Bandung 22.70 22.85 22.90
33 SMP Negeri 33 Bandung 22.95 23.55 22.90
34 SMP Negeri 34 Bandung 25.85 26.15 26.60
35 SMP Negeri 35 Bandung 23.50 23.45 24.35
36 SMP Negeri 36 Bandung 23.25 24.35 24.35
37 SMP Negeri 37 Bandung 23.75 23.90 24.10
38 SMP Negeri 38 Bandung 23.75 24.35 24.35
39 SMP Negeri 39 Bandung 21.55 23.25 23.00
40 SMP Negeri 40 Bandung 24.50 22.85 24.85
41 SMP Negeri 41 Bandung 23.90 24.15 24.10
42 SMP Negeri 42 Bandung 23.55 23.90 24.35
43 SMP Negeri 43 Bandung 24.50 24.45 24.95
44 SMP Negeri 44 Bandung 25.95 26.15 27.10
45 SMP Negeri 45 Bandung 23.85 23.95 24.45
46 SMP Negeri 46 Bandung 24.20 24.45 24.95
47 SMP Negeri 47 Bandung 23.90 24.35 24.55
48 SMP Negeri 48 Bandung 24.05 24.55 25.20
49 SMP Negeri 49 Bandung 24.90 24.60 25.30
50 SMP Negeri 50 Bandung 24.90 24.85 24.90
51 SMP Negeri 51 Bandung 24.40 24.75 24.50
52 SMP Negeri 52 Bandung 22.60 23.00 23.25
53 SMP Negeri 53 Bandung     24.25
54 MTs Negeri 1 Bandung 20.65 21.70 22.10
55 MTs Negeri 2 Bandung 23.95 24.20 24.00
You voted 'tidak peduli'.

Baca Juga

Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru Dibuka 28 Mei 2017

JAKARTA, (PR).-Pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan dibuka 28 Mei 2017. Pemerintah menyediakan kuota sebanyak 2.500 kursi untuk masa pelatihan dan pembelajaran selama 4 bulan.